New Year’s, birthday, new resolutions. שנה חדשה, יום הולדת, החלטות חדשות

  (English below) שנה חדשה, יום הולדת, החלטות חדשות70626463_10215772192803823_5468484268302794752_nככה יצא שראש השנה התערבב עם יום ההולדת שלי ובלי לשים לב המחשבות על השנה החדשה מתערבבות עם המחשבות על השנה ה-56 שלי על הכדור. יש מן נטייה כזו לעשות סיכומים ומהם להתחיל לדבר על העתיד, אבל אותי זה קצת פחות מעניין. יש לנו עיניים בחזית הראש, ולכן טבעי יותר להסתכל קדימה. אז מה קדימה?

ללא ספק האתגרים האישיים והמקצועיים מתערבבים, כי קצת קשה להפריד ממה שמרכיב בסופו של דבר את מכלול החיים. קשה לי גם קצת להפריד בין השניים, כי גם ברמה המקצועית אני עובד טוב יותר כשיש מטרה (purpose). בזמן האחרון אני מוצא שהחיבור בין האישי והמקצועי מתחדד ומתעצם. בעיקר מתוך האהבה לטבע ולמרחבים שמוציאה אותי החותה לשטח לשעות ארוכות. ההערכה למה שיש סביבנו, ההכרה בחיבור בין בני אדם לבין עצמם, ובעיקר המשפחה. ועם אלה מתחזקת ההכרה שצריך לעבוד יותר קשה ויותר מהר כדי להפוך את העולם שלנו למקום קצת יותר טוב. משהו מאד יהודי לטעמי – תיקון עולם.

משימות כמו אוכל טוב יותר ליותר אנשים, וקיימות במובן הכי עמוק שלה הופכות להיות מרכזיות. ומכאן המשימות המרכזיות להמשך:

הראשונה היא דווקא המרוץ הבא. שעות ארוכות בשטח שמזכירות לי בכל פעם את כל היופי הזה שמסביב, עד כמה אני אוהב אותו ורוצה לשמור עליו. ובאותה מידה מזכירות לי בכל פעם כמה שביים אנחנו, ברי חלוף, רק חלק מאקוסיסטם אחד ענק. אנחנו אולי היצור הכי מתקדם בעולם, אבל אנחנו תלויים מאד בכל היצורים שסביבנו. והמרוץ הבא, בארץ שלא ראיתי, בתנאים שלא חוויתי, יהיו עבורי פרק חדש בהערכה לטבע.

השנייה היא האישית והמקצועית. אוכל טוב, בזבוז מזון, אנרגיה, אריזות, כולם רכיבים של קיימות שאני נוגע בהם בעשיה היומיומית המקצועית שלי. השנה הזו מסמנת עבורי משימת על שמחברת את כולם. כל אלה הם בסופו של דבר משרשרת מעגלית שבמרכזה האדם וסביבתו. אלה יהיו רכיב מרכזי בחשיבה שלי השנה, מתוך ההבנה שאסור לחכות לכך שמישהו אחר יחוקק, יבצע, יציע – אלא צריך לעשות מעשה. כל אחד בחלקתו הקטנה או הגדולה.

ובתוך כל אלה המשפחה שלי, הקרובה, הרחוקה, החברים, המכרים… ולכולם מגיע טוב. מקום טוב יותר, עולם טוב יותר. נאיבי יהיה לחשוב שהרע יעלם, אבל בלתי נמנע לדעת שידו של הטוב חייבת להיות על העליונה.

אני יכול רק לאחל לעצמי שהשנה הקרובה תהיה התחלה טובה לבאות אחריה. שנה טובה!

 

New Year’s, birthday, new resolutions.

So, it came out that Rosh Hashanah (Jewish new year) had mixed up with my birthday and the thoughts of the new year mixed with thoughts about my 56 year on earth. It is common to make summaries and from them to start talking about the future, but for me is a little less interesting. We have eyes in front of the head, so it is more natural to look forward. So, what’s going on?

Undoubtedly, the personal and professional challenges have been mixed up, because it is a little difficult to separate the components of life. I also have a little difficulty separating the two, because even at the professional level I am better at the point of having a purpose. Lately I find that the connection between the personal and the professional is being strengthened. Especially from the love of nature that pushes me to the hills for long hours. Appreciation for what we have around us, recognizing the connection between people and themselves, and especially the family. And with these, the consciousness that we need to work harder and faster to make our world to a better place. Something very Jewish – “Tikun Olam”.

Hence the main tasks are:

The first is the next race. Long hours in the field that remind me every time all this beauty around, how much I love it and want to keep it. And as much as it reminds me every time that we are only a part of one giant ecosystem. We may be the most advanced creature in the world, but we are very dependent on all the creatures around us. And the next race, in a country I have not seen, in conditions I have not experienced, will be a new chapter of appreciation for Nature.

The second is personal and professional. Good food, waste of food, energy, packaging, all elements of sustainability that I touch in my professional daily doing. This year marks a mission for me for connecting them together. All of these are ultimately from a circular chain centered on the people and their surroundings. It’s going to be central to my thinking this year, out of the understanding that we can’t wait for someone else to be doing it, to offer. It is up to us to get it done.

And within these, my family, the friends… and they all deserve well. A better place, a better world. Naive would be to think that the evil would be gone, but inevitably knowing that the good must be on top.

I can only wish that the coming year would be a good start for the years to come. Happy new year!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: